Штампа

План јавних набавки

Година  Документ  Напомена
2021 12-та измена плана јавних набавки  
2021 Измењена верзија плана јавних набавки  
2021 План јавних набавки  

Година  Документ  Напомена
2020 Измена плана јавних набавки
2020 Измена плана јавних набавки  
2020 План јавних набавки за 2020. годину - ИЗМЕНА број 404-133/20  
2020 План јавних набавки за 2020. годину - ИЗМЕНА број 404-92/20  
2020 План јавних набавки за 2020. годину - ИЗМЕНА број 404-83/20  
2020 План јавних набавки за 2020. годину - ТЕХНИЧКА ИСПРАВКА број 404-80/20  
2020 План јавних набавки за 2020. годину - ТЕХНИЧКА ИСПРАВКА број 404-77/20  
2020 План јавних набавки за 2020. годину - ТЕХНИЧКА ИСПРАВКА број 404-40/20  
2020 План јавних набавки за 2020. годину - ТЕХНИЧКА ИСПРАВКА број 404-4/20  
2020 План јавних набавки за 2020. годину - ИЗМЕНА број 404-4/20  
2020 План јавних набавки за 2020. годину  
 Година  Документ  Напомена
2019 План јавних набавки за 2019. годину - Измена  
2019 План јавних набавки за 2019. годину - Измена  
2019 План јавних набавки за 2019. годину - Измена  
2019 План јавних набавки за 2019. годину - Измена  
2019 План јавних набавки за 2019. годину - Измена  
2019 План јавних набавки за 2019. годину - Измена  
2019 План јавних набавки за 2019. годину - Измена  
2019  План јавних набавки за 2019. годину - Измена  
2019  План јавних набавки за 2019. годину - Измена  
2019  План јавних набавки за 2019. годину - Измена  
2019  Правилник о поступцима јавних набавки и набавки на које се закон не примењује код наручиоца Општинске управе општине Алексинац  
2019  План јавних набавки за 2019. годину - Измена  
2019  План јавних набавки за 2019. годину - Измена  
2019  План јавних набавки за 2019. годину - Измена  
 2019  План јавних набавки за 2019. годину - Измена 01.04.2019  
 2019  План јавних набавки за 2019. годину  

 

 Година  Документ  Напомена
 2018 План јавних набавки за 2018. годину - Измена 29.11.2018.  
 2018 План јавних набавки за 2018. годину - Измена 06.11.2018.   
 2018 План јавних набавки за 2018. годину  
 2018 План јавних набавки за 2018. годину - Измена 22.06.2018.  
 2018 План јавних набавки 08.8.2018.   
 
 2017 План јавних набавки за 2017. годину    
 
 2016  Централизовани план јавних набавки за 2016. годину   
   
 2016 План јавних набавки за 2016. годину - Измена 04.04.2016.  
 2016 План набавки на које се ЗЈН не примењује за 2016. годину - Измена 04.04.2016.  
 
 2016 План јавних набавки за 2016. годину  
 2016 План набавки на које се ЗЈН не примењује за 2016. годину  
   
 2015 Централизовани план јавних набавки за 2015. годину