Штампа

Документа

 

 Година  Документ  Напомена
2019  Правилник о поступцима јавних набавки и набавки на које се закон не примењује код наручиоца Општинске управе општине Алексинац  
2019  План јавних набавки за 2019. годину - Измена  
2019  План јавних набавки за 2019. годину - Измена  
2019  План јавних набавки за 2019. годину - Измена  
 2019  План јавних набавки за 2019. годину - Измена 01.04.2019  
 2019  План јавних набавки за 2019. годину  

 Година  Документ  Напомена
 2018 План јавних набавки за 2018. годину - Измена 29.11.2018.  
 2018 План јавних набавки за 2018. годину - Измена 06.11.2018.   
 2018 План јавних набавки за 2018. годину  
 2018 План јавних набавки за 2018. годину - Измена 22.06.2018.  
 2018 План јавних набавки 08.8.2018.   
 
 2017 План јавних набавки за 2017. годину    
 
 2016  Централизовани план јавних набавки за 2016. годину   
   
 2016 План јавних набавки за 2016. годину - Измена 04.04.2016.  
 2016 План набавки на које се ЗЈН не примењује за 2016. годину - Измена 04.04.2016.  
 
 2016 План јавних набавки за 2016. годину  
 2016 План набавки на које се ЗЈН не примењује за 2016. годину  
   
 2015 Централизовани план јавних набавки за 2015. годину