Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

Јавне набавке (архива)

Позив за подношење понуда Документација Рок за достављање понуда
JНМВ 35/2016 - ИЗРАДА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉА У ГЛОГОВИЦИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одлука о додели уговора

28.11.2016. дo 11:00 часова
ЈНМВ 34/2016 - РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одлука о додели уговора

18.11.2016. дo 14:00 часова
ЈНМВ 33/2016 - УСЛУГА ШТАМПАЊА ПРОМОТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА ПРОЈЕКАТ ОМЛАДИНСКИ КЛУБ МЕСТО ЗА СВЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 15.11.2016.

Одлука о додели уговора

18.11.2016. дo 13:00 часова
ЈНМВ 32/2016 - ИЗРАДА ПРОЈЕКАТА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Питања и одговори

Питања и одговори 15.11.2016.

Одлука о додели уговора

18.11.2016. дo 11:00 часова
ЈНМВ 31/2016 - ОПРЕМА ЗА ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

08.11.2016. дo 11:00 часова
JН 30/2016 - ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ –КОНТЕЈНЕРИ И КАНТЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одлука о додели уговора

23.11.2016. дo 11:00 часова
ЈН 29/2016 - ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одлука о додели уговора

09.11.2016. дo 11:00 часова
ЈНМВ 28/2016 - ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одговори на постављена питања

Одлука о обустави поступка

18.10.2016. дo 11:00 часова
ЈНМВ 27/2016 - ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о обустави поступка - Партија 2

29.09.2016. дo 11:00 часова
ЈНМВ 26/2016 - УРЕЂЕЊЕ КАНАЛА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одговор на постављено питање

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Обавештење о закљученом уговору - 1

Обавештење о закљученом уговору - 2

Обавештење о закљученом уговору - 3

Обавештење о закљученом уговору - 4

27.09.2016. дo 11:00 часова
ЈН 23/2016 - ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА

МИШЉЕЊЕ УПРАВЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

Обавештење о закљученом уговору - 1

Обавештење о закљученом уговору - 2

28.09.2016. дo 11:00 часова
ЈН 25/2016 - УСЛУГА ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Обавештење о закљученом уговору

26.09.2016. дo 11:00 часова
ЈНМВ 24/2016 - УСЛУГА ШТАМПАЊА ПРОМОТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА СА ПОСТАВЉАЊЕМ НА БИЛБОРД

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Обавештење о закљученом уговору

24.08.2016. дo 11:00 часова
ЈН 22/2016 - УРЕЂЕЊЕ ПОЉСКИХ ПУТЕВА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

25.08.2016. дo 11:00 часова
ЈНМВ 19/2016 - УСЛУГА ИЗРАДА ПРОЈЕКАТА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одговори на постављена питања

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

ИЗМЕНЕ ПОЗИВА

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПОЗИВ 10.06.2016.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

Одговори на постављена питања

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Обавештење о закљученом уговору

20.06.2016. дo 11:00 часова
ЈНМВ 21/2016 - НАБАВКА РЕГИСТРОВАНЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА СОФТВЕР

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

20.06.2016. дo 10:00 часова
ЈНМВ 20/2016 - УСЛУГА КОРИЧЕЊА ЦРКВЕНИХ КЊИГА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Обавештење о закљученом уговору

17.06.2016. дo 11:00 часова
ЈНМВ 18/2016 - ИЗРАДА ПРОЈЕКАТА ЗА УРЕЂЕЊЕ СЕОСКИХ ГРОБАЉА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одговори на постављена питања

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

09.06.2016. дo 11:00 часова
ЈНМВ 17/2016 - НАБАВКА РЕГИСТРОВАНЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА СОФТВЕР

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

31.05.2016. дo 11:00 часова
ЈН 16/2016 - УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШНОГ ПРОСТОРА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ АЛЕКСИНАЦ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одговори на постављена питања

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

14.06.2016. дo 11:00 часова
ЈНМВ 15/2016 - РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Обавештeње о закљученом уговору

09.05.2016. дo 11:00 часова
ЈНМВ 14/2016 - НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТEРИЈАЛА ЗА ИЗБЕГЛА И РАСЕЉЕНА ЛИЦА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Обавештење о додели уговора - Партија 1

Обавештење о додели уговора - Партија 2

Обавештење о додели уговора - Партија 3

20.05.2016. дo 11:00 часова

ЈНМВ 13/2016 - СЕРВИС АУТОМОБИЛА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Обавештeње о закљученом уговору - Партија 1

Обавештeње о закљученом уговору - Партија 2

Обавештeње о закљученом уговору - Партија 3

21.04.2016. дo 11:00 часова
ЈНМВ 12/2016 - РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одговори на постављена питања

Обавештење о обустави поступка - Партија 1

Обавештeње о закљученом уговору - Партија 2

15.04.2016. дo 11:00 часова
ЈНМВ 11/2016 - УСЛУГА ПРЕВОЗА НА ПОСАО И СА ПОСЛА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

31.03.2016. дo 11:00 часова
ЈНМВ 10/2016 - НАБАВКА ПИЋА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

18.03.2016. дo 11:00 часова
ЈНМВ 09/2016 - РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА НА ЗГРАДИ ДОМА КУЛТУРЕ МЗ КАТУН

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

17.03.2016. дo 11:00 часова
ЈНМВ 08/2016 - СЕРВИС АУТОМОБИЛА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈЕ 1 И 2

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - ПАРТИЈЕ 3, 4 И 5

Обавештeње о закљученом уговору - Партија 1

Обавештeње о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о обустави поступка - Партија 3

Обавештење о обустави поступка - Партија 4

Обавештење о обустави поступка - Партија 5

16.03.2016. дo 11:00 часова
ЈНМВ 07/2016 - УСЛУГА ПРЕВОЗА НА ПОСАО И СА ПОСЛА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

15.03.2016. дo 11:00 часова
ЈНМВ 05/2016 - НАБАВКА ПИЋА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одлука о обустави поступка

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

23.02.2016. дo 11:00 часова
ЈНМВ 06/2016 - ЈАВНА НАБАВКА ГОРИВА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Обавештeње о закљученом уговору

18.02.2016. дo 11:00 часова
ЈНМВ 04/2016 - ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИМОВИНСКЕ СЛУЖБЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Обавештeње о закљученом уговору

17.02.2016. дo 11:00 часова
ЈНМВ 02/2016 - МАТЕРИЈАЛ ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Обавештeње о закљученом уговору - Партија 1

Обавештeње о закљученом уговору - Партија 2

Обавештeње о закљученом уговору - Партија 3

Обавештeње о закљученом уговору - Партија 4

09.02.2016. дo 11:00 часова
ЈНМВ 01/2016 - НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ТОНЕРА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одговори на постављена питања

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Обавештeње о додели уговора - Партија 1

Обавештeње о додели уговора - Партија 2

11.02.2016. дo 11:00 часова
2015.
ЈНМВ бр. 32/2015 - НАБАВКА РЕГИСТРОВАНЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА СОФТВЕР

Конкурсна документација 17.12.2015.

Измена конкурсне документације

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 3

23.12.2015. дo 11:00 часова
ЈН бр. 31/2015 - ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗБЕГЛА И РАСЕЉЕНА ЛИЦА

Конкурсна документација

Питања и одговори

Питања и одговори

Питања и одговори

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

14.12.2015. дo 11:00 часова
ЈНМВ бр. 30/2015 - УСЛУГЕ ШТАМПАЊА

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

19.11.2015. дo 11:00 часова
ЈН бр. 29/2015 - НАБАВКА ДОБАРА ЗА ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ИЗБЕГЛА И РАСЕЉЕНА ЛИЦА – ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И УСЛУЖНУ ДЕЛАТНОСТ

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

24.11.2015. дo 11:00 часова
ЈНМВ бр. 19/2015 - Сервисирање и одржавање возног парка ОУ

Конкурсна документација

Питања и одговори

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 4

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 5

22.10.2015. дo 11:00 часова
ЈНМВ бр. 28/2015 - ОПРЕМА ЗА ИЗГРАДЊУ МЕРНИХ МЕСТА НА ИЗЛИВИМА ГРАДСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ВОДОТОКОВЕ

Конкурсна документација

Питања и одговори

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

15.10.2015. дo 11:00 часова
ЈНМВ бр. 27/2015 - УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШНОГ ПРОСТОРА

Обавештење о обустави поступка

Одлука о обустави поступка

Конкурсна документација 25.09.2015

Обавештење о продужењу рока

Измена конкурсне документације

Конкурсна документација

25.09.2015. дo 11:00 часова

продужен до 01.10.2015. дo 11:00 часова

ЈАВНА НАБАВКА бр. 26/2015 - НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – КОНТЕЈНЕРИ

Конкурсна документација

Питања и одговори

Обавештење о закљученом уговору

05.10.2015. дo 11:00 часова
ЈНМВ бр. 22/2015 - УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШНОГ ПРОСТОРА

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Одлука о обустави поступка

 08.09.2015. дo 11:00 часова
ЈНМВ бр. 25/2015 - ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗБЕГЛА И РАСЕЉЕНА ЛИЦА

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 3

28.09.2015. дo 11:00 часова
ЈНМВ бр. 24/2015 - УРЕЂЕЊЕ КАНАЛА

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

04.09.2015. дo 11:00 часова
ЈНМВ бр. 23/2015 - УРЕЂЕЊЕ ПОЉСКИХ ПУТЕВА

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

03.09.2015. дo 11:00 часова
ЈНМВ бр. 17/2015 - НАБАВКА ДОБАРА ЗА ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ИЗБЕГЛА И РАСЕЉЕНА ЛИЦА

Конкурсна документација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 2

09.09.2015. дo 11:00 часова
ЈНМВ бр. 21/2015 - НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

Конкурсна документација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 3

13.08.2015. дo 11:00 часова
ЈНМВ бр. 20/2015 - ПЛАН ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА ЈЕДИНИЦУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Конкурсна документација

Питања и одговори

Питања и одговори 10.08.2015.

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора

Одлука о измени уговора

11.08.2015. дo 11:00 часова
ЈНМВ бр. 18/2015 - УСЛУГА ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ

Конкурсна документација

Питања и одговори 30.07.2015.

Питања и одговори 31.07.2015.

Обавештење о закљученом уговору

05.08.2015. дo 11:00 часова
ЈНМВ бр. 16/2015 - САНАЦИЈА КРОВНОГ ПОКРИВАЧА НА ЗГРАДИ КОРИСНИКА МЗ ТЕШИЦА

Конкурсна документација

Питања и одговори

Обавештење о закљученом уговору

06.07.2015. дo 11:00 часова
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/2015 - УСЛУГЕ ШТАМПАЊА

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације - 09.6.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 3

15.06.2015. дo 11:00 часова
ЈАВНА НАБАВКА бр. 12/2015 - АНГАЖОВАЊЕ ОСОБА ЗА РАД НА ПРОЈЕКТУ

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

11.06.2015. дo 11:00 часова
ЈАВНА НАБАВКА бр. 14/2015 - УСЛУГЕ ПОМОЋИ У КУЋИ ЗА СТАРЕ

Конкурсна документација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

09.06.2015. дo 11:00 часова
ЈАВНА НАБАВКА бр. 9/2015 - ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗБЕГЛА И РАСЕЉЕНА ЛИЦА

Конкурсна документација

Одговори на питања 23.04.2015.

Одговори на питања 27.04.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 4

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 5

21.05.2015. дo 11:00 часова
ЈАВНА НАБАВКА бр. 10/2015 - НАБАВКA ДОБАРА ЗА ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ИЗБЕГЛА И РАСЕЉЕНА ЛИЦA

Конкурсна документација

Одговори на питања

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 2

18.05.2015. дo 11:00 часова
ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2015 - МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

Конкурсна документација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

22.04.2015. дo 11:00 часова
ЈАВНА НАБАВКА бр. 8/2015 - ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ

Конкурсна документација

Одговор на захтев за појашњење

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

23.04.2015. дo 11:00 часова
ЈНМВ бр. 7/2015 ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛA

Конкурсна документација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

18.03.2015. дo 11:00 часова
ЈНМВ бр. 6/2015 - ХРАНА И ПИЋЕ

Конкурсна документација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

13.03.2015. дo 11:00 часова
ЈНМВ бр. 4/2015 -МАТЕРИЈАЛ ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Конкурсна документација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 4

13.03.2015. дo 13:00 часова
ЈНМВ бр. 5/2015 - УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА

Конкурсна документација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 2

04.03.2015. дo 11:00 часова
ЈНМВ бр. 3/2015 - НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ТОНЕРА

Конкурсна документација

Одговори на питања 13.02.2015.

Одговори на питања 18.02.2015.

OБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

ИЗМЕНЕ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА III/02 Број: 404-19/15

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА- ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И ТОНЕРИ –ЈНМВ 3/2015, III/02 Број: 404-19/2/15

П О З И В ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И ТОНЕРИ 19.02.2015.

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА 19.02.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 2

20.02.2015. дo 11:00 часова

Продужење рока (19.02.2015): 

25.02.2015. дo 11:00 часова

ЈНМВ бр. 2/2015 - НАБАВКА ГОРИВА

Конкурсна документација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 19.02.2015. дo 11:00 часова
ЈНМВ бр. 1/2015 - УСЛУГЕ ШТАМПАЊА ПРОМОТИВНОГ И ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА

Конкурсна документација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 11.02.2015. дo 11:00 часова
2014.
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ИЗБЕГЛА И РАСЕЉЕНА ЛИЦА - МАШИНЕ И АЛАТИ

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - Партија I

Обавештење о закљученом уговору - Партија II

17.12.2014. дo 11:00 часова
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЈАВНА НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ –КОНТЕЈНЕРИ

Конкурсна документација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

29.12.2014. до 11:00 часова
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ИЗБЕГЛА И РАСЕЉЕНА ЛИЦА - МАШИНЕ И АЛАТИ

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка - ПАРТИЈА 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 4

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 5

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - ПАРТИЈА IV

27.10.2014. до 11:00 часова
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ

Конкурсна документација 22.10.2014.

Измена конкурсне документације 22.10.2014.

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одговори на питања 24.10.2014.

Одговори на питања 06.11.2014.

Одговори на питања 10.11.2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

12.11.2014. до 11:00 часова 
Јавна набавка услуга - Израда елабората о зонама санитарне заштите изворишта водоснабдевања акумулације „Бован“

Конкурсна документација

Питања и одговори 01.октобар 2014.

Питања и одговори 02. октобар 2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Одлука о измени уговора

06.10.2014. до 11:00 часова
Јавна набавка радова - Санација и чишћење Мозговачке и Глоговачке реке

Конкурсна документација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

03.10.2014. до 11:00 часова
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

Конкурсна документација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 2

01.10.2014. до 11:00 часова
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

23.09.2014. до 11:00 часова
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

Конкурсна документација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

12.09.2014. до 11:00 часова
Набавка компјутерског софтвера за потребе пројекта Попис и регистрација јавне имовине у Алексинцу и Ражњу

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Конкурсна документација 04, септембар 2014.

ДОПУНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Питања и одговори 04. септембар 2014.

Конкурсна документација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

12.09.2014. до 13:00 часова
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА НАБАВКА ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПРЕВОЗНА СРЕДСТВА

Конкурсна документација

Питања и одговори 25. август 2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

28.08.2014. до 11:00 часова
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ИЗБЕГЛА И РАСЕЉЕНА ЛИЦА - МАШИНЕ И АЛАТИ

Конкурсна документација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ПАРТИЈУ III

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ПАРТИЈУ V

Обавештење о закљученом уговору - Партија I

Обавештење о закљученом уговору - Партија II

Обавештење о закљученом уговору - Партија IV 

Обавештење о закљученом уговору - Партија VI

27.08.2014. до 10:00 часова
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - НАБАВКА ДВА ПУТНИЧКА АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ АЛЕКСИНАЦ

Конкурсна документација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

26.08.2014. до 11:00 часова
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ДНЕВНИ БОРАВАК

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

14.08.2014. до 11:00 часова
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

Конкурсна документација

Питања и одговори

Обавештење о закљученом уговору

15.05.2014. до 10:00 часова
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

12.05.2014. до 11:00 часова

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ПИЋА

Измене позива за подношење понуда - 29.04.2014

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације - 29.4.2014.

Питања и одговори

Обавештење о закљученом уговору

13.05.2014. до 11:00 часова
Јавна набавка добара – канцеларијски материјал и тонери

Конкурсна документација

Питања и одговори

Обавештење о закљученим уговорима

24.04.2014. до 10:00 часова
Набавка моторног горивa за службена возила Општинске управе општине Алексинац

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

28.03.2014. до 10:00 часова
2013.
РАДОВИ НА ЧИШЋЕЊУ МОЗГОВАЧКЕ РЕКЕ У АТАРУ МОЗГОВАЧКОГ И РУТЕВАЧКОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

27.11.2013. до 12:30 часова
Радови на инвестиционом одржавању и замени санитарних уређаја и инсталација у санитарном чвору Општинске управе у Алексинцу

Конкурсна документација

Питања и одговори

Обавештење о закљученом уговору

17.10.2013. до 12:30 часова
Радови на инвестиционом одржавању и замени санитарних уређаја и инсталација у санитарном чвору Општинске управе у Алексинцу

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације 16.07.2013.

Конкурсна документација 16.07.2013.

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

25.07.2013. до 12:30 часова
The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here