Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

ЈАВНЕ НАБАВКЕ - архива 2021

НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА
Набавка мрежне опреме Позив за доставу понуде
Препарцелација за издвејање површине јавне намене Позив за доставу понуде
Рачунарска опрема Позив за доставу понуде
Опремање јединице саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја Позив за доставу понуде
Уређење дворишта иза Катастра са израдом паркинг простора Позив за доставу понуде
Набавка електричне чистилице Позив за доставу понуде
Санација коловоза општинског пута Житковац Витковац, деоница од изласка из Кормана до уласка у Горњи Љубеш Позив за доставу понуде
Израда пројектне документацие за два водопропуста у Суботинцу Позив за доставу понуде
Уређење саобраћајне сигнализације на мосту у Тешици Позив за доставу понуде
Санација водопропуста у Рсовцу Позив за доставу понуде
Израда пројектне документације за реконструкцију кошаркашког терена у Тешици Позив за доставу понуде
Израда пројектно техничке документације за радове на постављању тартан подлоге за атлетску стазу на Алексиначком Руднику  Позив за доставу понуде
Израда пројектно техничке документације за изградњу дечијег игралишта на Алексиначком Руднику, у Тешици и Великом Дреновцу Позив за доставу понуде
Израда пројектно техничке документације за постављање теретане на отвореном трим стаза на Брђанци и дечијег игралишта Позив за доставу понуде
Набавка намештаја и одржавања ентеријера у просторијама ЈУМа Позив за доставу понуде
Новогодишњи пакетићи за децу Позив за доставу понуде
Набавка мрежне опреме Позив за доставу понуде
Израда пројектне документације за уређење тротоара поред државног пута у Краљеву и Житковцу од ОШ Вук Караџић до Моравца Позив за доставу понуде
Набавка регистроване лиценце за софтвер, антивирусни програм и софтвер

Позив за доставу понуде

Грађевински радови у просторијама ЈУМ-а Позив за доставу понуде

Извођење радова на реконструкцији, адаптацији, санацији и
доградњи објекта Дома за смештај одраслих лица "Кулина" у Кулини
општина Алексинац
ЈН 90/21

Позив за доставу понуде

Израда пројекта пружања државног пута кроз Житковац
ЈН 91/21

Позив за доставу понуде - измена

Позив за доставу понуде

Поверавање обављања делатности градско - приградског превоза путника на територији општне Алексинац
ЈН 69/21

Позив за доставу понуде - измена

Позив за доставу понуде

Одржавање програма за плате
ЈН 82/21
Позив за доставу понуде
Набавка електричне енергије за јавну расвету
ЈН 81/21
Позив за доставу понуде
Пројекат санације коловоза ул. Првомајска 
ЈН 80/21
Позив за доставу понуде
Изградња фекалне канализације ул. Скојевска - 4 фаза
Јн 76/21
Позив за доставу понуде
Набавка електричне енергије за ОУ Алексинац
ЈН 77/21
Позив за доставу понуде

Пројектна документација за уређење тротоара у Краљеву и Житковцу
ЈН 79/21 

Пројекат пружања државног пута кроз Житковац
ЈН 78/21
Позив за доставу понуде
Извођење радова на уређењу тротоара у улици П. С. Димитријевића, поред парка Брђанка, ЈН 75/21 Позив за доставу понуде
Извођење радова на реконструкцији дома у грејачу, ЈН 74/21 Позив за доставу понуде
Пројектно техничка документација партерног уређења парка Брђанка, ЈН 73/21 Позив за доставу понуде
Пројекат санације крова и климатизације зелене пијаце, ЈН 72/21 Позив за доставу понуде
Пројекат реконструкције улице Књаза Милоша, II i III фаза, ЈН 71/21 Позив за доставу понуде
Пројекат санације општинског пута Суботинац - Мозгово ЈН 70/21 Позив за доставу понуде
     Услуге превоза за Фонд за пољопривреду          ЈН 68/2021 Позив за доставу понуде
Наставак санације Дома културе у Рутевцу         ЈН 55/2021 Позив за доставу понуде
Адаптација и санација зграде Општинске управе Алексинац ЈН 67/2021 Позив за доставу понуде

Набавка грађевинског материјала за расељена и избегла лица и за
повратнике

Позив за доставу понуде
Израда пројекта пружања државног пута кроз Житковац Позив за доставу понуде
Изградња дечијег игралишта у Батуровцу Позив за доставу понуде

Израда пројектне документације за уређење тротоара поред
државног пута у Краљеву и Житковцу од ОШ Вук Караџић до Моравца

Позив за доставу понуде
Услуге превоза за обележавање историјских догађаја Позив за доставу понуде
              Израда пројектно техничке документације за изградњу система за пречишћавање отпадних вода ЈН 61/2021 Позив за доставу понуде
Пројекат постављања мини-пич терена у Краљеву ЈН 59/2021 Позив за доставу понуде
Пројекат санације коловоза ул.Првомајске          ЈН 58/2021 Позив за доставу понуде
Пројекат санације коловоза ул.Пиварске            ЈН 57/2021 Позив за доставу понуде
Санација зграде Дома културе у Тешици 1 фаза Позив за доставу понуде

Радови на површинском слоју за разне
спортске објекте 

Позив за доставу понуде
Израда пројекта техничке документације ПТД партнерно уређење парка Брђанка Позив за доставу понуде
Адаптација и санација зграде Општинске управе Алексинац Позив за доставу понуде
Израда плана детаљне регулације радне зоне Житковац ЈН 49/2021 Позив за доставу понуде
Уређење плаже на Бованском језеру Позив за доставу понуде
Извођење радова на уређењу зона школе Лоћика и Вукашиновац ЈН 46/21 Позив за доставу понуде
Одржавање и уређење мобилијара ЈН 43/2021 Позив за доставу понуде
Реконструкција зграде комитета ЈН 41/2021 Позив за доставу понуде
Набавка аутомобила ЈН 41/2021 Позив за доставу понуде

Адаптација и реконструкција пословног објеката у улици Момчила
Поповића у Алексинцу 4 ФАЗА ЈН 40/2021

Позив за доставу понуде
 Услуге дератизације дезинфекције и дезинсекције ЈН 39/2021  Позив за доставу понуде
Наставак санације општинског пута Тешица - Велики Дреновац  ЈН 37/21

Позив за доставу понуде

Позив за доставу понуде - измена

Позив за доставу понуде - измена

Позив за доставу понуде - пречишћен текст

Санација дома културе у Тешици - прва фаза,
ЈН 36/21
Позив за доставу понуде
Израда пројекта препарцелације са геодетским обележавањем на терену у ул. Винарска у Алексинцу, ЈН 31/21

Позив за доставу понуде

Израда пројектне документације за реконструкцију зграде Дома културе у Трњану, Нозрини, Врелу и Бобовишту, ЈН 28/21

Позив за доставу понуде - измена

Позив за доставу понуде

Извођење радова на санацији општинског пута Трњане - Јаковље, ЈН 33/21

Позив за доставу понуде - измена

Позив за доставу понуде

Извођење радова на заливању пукотина битуменом, Јн 32/21 Позив за доставу понуде
Израда пројектне документације за санацију пропуста у Рсовцу, ЈН 30/21 Позив за доставу понуде
Санација пропуста у Глоговици, ЈН 29/21 Позив за доставу понуде
Осигурање запослених Позив за доставу понуде
Израда плана препалцелације за фабрику за пречишћавање отпадних вода Позив за доставу понуде
Израда плана препарцелације за фабрику за пречишћавање отпадних вода - ЈН 27/21 Позив за доставу понуде
Сервис службвених возила - ЈН 26/21 Позив за доставу понуде

Превоз радника на посао и са посла - ЈН 24/21

Позив за доставу понуде
Осигурање возила - ЈН 17/21 Позив за доставу понуде
 Одржавање софтвера - OpIS ЈН 23/21 Позив за доставу понуде

Санација Дома културе у Радевцу - 3 фаза ЈН7 

Позив за доставу понуде
Сервис возила ЈН 16/2021 Позив за доставу понуде
Осигурање имовине и опреме ЈН 22/2021

Позив за доставу понуде - измена

Позив за доставу понуде

Извођење радова на санацији пропуста у Копривници ЈН 10/2021 Позив за доставу понуде
Израда пројектно техничке документације хидрантске мреже и фекалне канализације у КО Алексинац ЈН 11/2021 Позив за доставу понуде
Набавка тонера за штампаче и телефакс машине ЈН 20/2021 Позив за доставу понуде
Канцеларијски материјал ЈН 19/2021 Позив за доставу понуде
Наставак санације дела зграде Дома културе у Радевцу III фаза ЈН 7/2021 Позив за доставу понуде

Набавка гориво 

Позив за доставу понуде

Реконструкција фекалне и изградња атмосферске канализације у улици Вука Караџића и Мајора Тепића ЈН 13/2021

Позив за доставу понуде

Уређење тротоара у улици Спортској
ЈН 9/2021

Позив за доставу понуде

Осигурање од одговорности путева
ЈН 12/2021

Позив за доставу понуде

Извођење радова на санацији путног објекта-моста на локалном путу Трњане-Јаковље у  Гредетину ЈН 8/2021

Измена 

Позив за доставу понуде

Извођење радова на уређењу сигнализације за паркирање ЈН 6/2021

Измена

Позив за доставу понуде

Редовно одржавање јавне расвете ЈН 5/2021

 Позив за доставу понуде

 Услуге заштите зграде - услуге обезбеђења
ЈН 4/2021

 Позив за доставу понуде

 Услуге чишћења зграде 
ЈН 3/2021

 Позив за доставу понуде

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here