Штампа

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА У ОПШТИНИ AЛЕКСИНАЦ ЗА ПЕРИОД 2021–2023. ГОДИНE