Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ - Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину Пројекта изградње мале хидроелектране ''Бобовиште''

Општинска управа општине Алексинац

Одељење за привреду

Одсек за урбанизам, стамбено комуналну делатност

и заштиту животне средине

На основу чл. 20. став2.,а у вези са чл. 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'' бр. 135/04, 36/09) даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта''PESSINA ENERGY'' д.о.о. Београд, поднео овом органу Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину Пројекта изградње мале хидроелектране''Бобовиште'', на КП бр. 3587, 3169, 3138 и 3588, КО Бобовиште, на територији општине Алексинац, заведен под III/07 Број: 5010-19/18.

Сагласно члану 20. ст. 1. и 2. Закона о процени утицаја, овај орган ће обезбедити ЈАВНИ УВИД у предметну студију о процени утицаја у канцеларији бр. 18 Општинске управе општине Алексинац, у ул. Књаза Милоша бр. 169 у Алексинцу, у периоду од 13.јуна 2018. године до 02. јула 2018. године, радним даном, у времену од 12:00 до 14:00 часова.Увид у предметну студију може се извршити и наслужбеном сајту СО Алексинац www.aleksinac.org

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину достављају се у писаном облику овом органу до 02. јула 2018. године у 15:00 часова.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА о предметној студији о процени утицаја биће одржана у скупштинској сали СО Алексинац у ул. Књаза Милоша бр.169 у Алексинцу, дана 03. јула 2018. године са почетком у 13:00 часова.

 

 СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА - ИЗГРАДЊЕ МХЕ „БОБОВИШТЕ“ НА РЕЦИ ЈУЖНОЈ МОРАВИ, ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here