Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА И ЈЕДНОКРАТНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПОДРШКИ МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019.ГОДИНУ

На основу члана 9. Одлуке о стипендирању ученика и студената и праву на једнократну финансијску подршку младим талентима са територије општине Алексинац, Комисија за доделу ученичких и студентских стипендија и једнократних финанасијских помоћи младим талентима, расписује

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА И ЈЕДНОКРАТНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПОДРШКИ МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

У ШКОЛСКОЈ 2018/2019.ГОДИНУ

 

I . УСЛОВИ КОНКУРСА

За доделу средстава могу се јавити кандидати који испуњавају

ОПШТЕ УСЛОВЕ:

- Да имају између 12 и 27 година живота

- Да су држављани Републике Србије,

- Да имају пребивалиште на подручју општине Алексинац.

ПОСЕБНЕ УСЛОВЕ:

1) Општина Алексинац ће стипендирати

- ученике другог до четвртог разреда средње школе и студенте друге до завршне године редовних студија и студенте другог и трећег степена државних школа-универзитета чије школовање се финансира из буџета Републике;

- УЧЕНИКЕ који по први пут уписују годину, ОД ДРУГЕ ДО ЧЕТВРТЕ ГОДИНЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ, који су остварили просек 5,00 у претходном школовању и који нису корисници Републичких стипендија или кредита;

- СТУДЕНТЕ који су уписани први пут у текућој школској години на студије ПРВОГ, ДРУГОГ ИЛИ ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који нису губили ниједну годину током студија и који су остварили просечну оцену најмање 9,00(девет)и који нису корисници Републичкх стипендија или кредита;

2) Општина Алексинац ће доделити једнократну финансијску подршку младим талентима који су поред општих услова остварили следеће посебне услове:

а) Олимпијаде, међународна и републичка такмичења

- Да су у школској 2017/2018 години, на олимпијадама освојили: прву, другу или трећу награду,

- Да су школској 2017/2018 години, на међународним такмичењима освојили: прву, другу или трећу награду,

- Да су у школској 2017/2018 години, на такмичењима на републичком нивоу освојили:прву, другу или трећу награду.

*УСЛОВ КОНКУРИСАЊА ЈЕ ДА ЈЕ ОВА ТАКМИЧЕЊА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА УТВРДИЛО КАЛЕНДАРОМ ТАКМИЧЕЊА (САМО ЗА ИНДИВИДУАЛНЕ УЧЕСНИКЕ ТАКМИЧЕЊА) КАО И ДА ДИПЛОМЕ И НАГРАДЕ ОСВОЈЕНЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА ОДГОВАРАЈУ НАСТАВНИМ ПРЕДМЕТИМА ШКОЛЕ.

б) Област спорта

- Да су на међународним такмичењима освојили: прво, друго или треће место у појединачној конкуренцији,

- Да су на државним првенствима признатим од матичних савеза освојили прво место у појединачној или екипној конкуренцији,

- Да су остварили репрезентативни статус у националним селекцијама у признатим олимпијским спортовима.

в)Област културе и уметности

- Да су у школској 2017/2018 години, на такмичењима на републичком нивоу освојили: лауреат, прво, друго или треће место;

- Да су у школској 2017/2018 години, појединачно или групно освојили прву, другу или трећу награду на такмичењима међународног или државног значаја у области у којој стварају.

г) Основно , средње и високо образовање

- Да су студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог (у трајању од најмање четири године), другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који нису губили ниједну годину током студија, који су према наставном програму високошколске установе на којој студирају положили све испите из претходних година студија и који су постигли просечну оцену најмање 9,5

*НА КОНКУРС СЕ МОГУ ПРИЈАВИТИ СТУДЕНТИ ОД 2. ДО 5. (И 6.) ГОДИНЕ ОСНОВНИХ СТУДИЈА, А ДА ПРИ ТОМ НИСУ КОРИСНИЦИ ОПШТИНСКЕ СТИПЕНДИЈЕ, СТУДЕНТИ ДРУГОГ СТЕПЕНА И СТУДЕНТИ ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА СТУДИЈА КОЈИ НИСУ У РАДНОМ ОДНОСУ, КОЈИ СУ ОДМАХ ПО ЗАВРШЕТКУ ОСНОВНИХ СТУДИЈА НАСТАВИЛИ СТУДИЈЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА (МАСТЕР) И ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА (ДОКТОРСКЕ).

СТУДЕНТЕ КОЈИ СЕ ШКОЛУЈУ У ИНОСТРАНСТВУ ОД 2.ГОДИНЕ СТУДИЈА, КОЈИ СУ КОРИСНИЦИ РЕПУБЛИЧКЕ СТИПЕНДИЈЕ И КОЈИ ИМАЈУ НАЈМАЊУ ПРОСЕЧНУ ОЦЕНУ ТОКОМ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА СТУДИЈА 9,50 ОПШТИНА ЋЕ ЈЕДНОКРАТНО ПОМОЋИ КАО И СТУДЕНТЕ ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА СТУДИЈА, ПОД УСЛОВОМ ДА ИСПУЊАВАЈУ ОПШТЕ УСЛОВЕ

II. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Попуњена пријава;

- Очитана лична карта;

- За малолетне учеснике на конкурсу очитана лична карта једног од родитеља/старатеља;

-Потврда да су редовни ученици/студенти;

-Доказ о оствареном успеху (за ученике сведочанство, за студенте уверење које издаје одговарајућа високошколска установа)

-Кандидати који конкуришу за јенократну финансијску подршку достављају дипломе или нека друга документа из којих се недвосмислено види да су остварили успех који одговара условима овог конкурса.

III. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛАТА КОНКУРСА

Конкурс за доделу стипендија и једнократних финансијских средстава отворен је од 01. до 31.10.2018.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Резултати конкурса биће саопштени у виду коначне листе ученика-студената којима је одобрено коришћење ученичке-студентске стипендије, и то на огласној табли и сајту општине Алексинац

Потписивање уговора о коришћењу стипендија обавиће се најкасније 10 (десет) дана од дана објављивања коначне листе кандидата. Уколико у том року не потпишу уговор, сматраће се да су одустали од истог.

IV. ПОСТУПАК

Предлог за доделу стипендија и награда као и листу стипендиста и награђених утврђује Комисија на основу приложених докумената од стране подносиоца захтева.

Одлуку о додели стипендија и награда као и листу стипендиста и награђених доноси председник Општине на предлог Комисије.

Право на приговор на Одлуку о додели стипендија и награда имају ученици-студенти подносиоци захтева у року од 8 (осам) дана од дана објављивања Одлуке.

Приговор се подноси председнику Општине.

Коначну одлуку по приговору доноси председник Општине.

V. ИСПЛАТА

Ученик-студент стипендиста закључиће Уговор о стипендирању са општином Алексинац, који у име општине потписује председник Општине.

Услове за закључење уговора утврђује председник Општине на предлог Комисије

Стипендије се исплаћују за десет месеци у оквиру једне школске године. Стипендије се не исплаћују за месеце јул и август.

Једнократне награде исплаћују одједном на рачун подносиоца захтева коме је подршка одобрена.

VI. НАПОМЕНА

Право на стипендију НЕМАЈУ ученици и студенти војне и полицијске академије и других сличних факултета, за која су средства у потпуности обезбеђена у току трајања школовања-студирања.

Право на јенократну финансијску подршку млади таленти могу остварити само једном у току календарске године и то само по једном основу.

* ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ КАНДИДАТИ МОГУ ПОДИЋИ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ (КАНЦЕЛАРИЈА БРОЈ 13) И НА САЈТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИЈЕ И НАГРАДЕ ЗА УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА И ЈЕДНОКРАТНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПОДРШКИ МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.ГОДИНУ

 

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here