Штампа

Демант на писање о злоупотреби општинског земљишта

NENAD STANKOVIC ALEKSINACПоводом недавног писања дневног листа „Блиц“ у коме се наводи да је фирми „Моником“ (донедавно „Инекс-Морава“), која је нови власник некадашње ПИК-ове хладњаче, омогућено противправно присвајање 9 хектара општинског земљишта које се налази непосредно уз простор хладњаче, председник општине Алексинац Ненад Станковић саопштава следеће:

„Спорно земљиште које се помиње у новинском чланку није поклоњено! Предузеће „Моником“ је крајем прошле године упутило захтев Скупштини општине Алексинац за куповину ових парцела, али то земљиште још увек није додељено и у својини је Општине Алексинац. О том захтеву одлучиваће СО Алексинац и Влада Републике Србије у складу са анализом економске оправданости, како то законска процедура и налаже. Чињеница је да су општини Алексинац инвестиције које доприносе развоју пољопривреде овог краја од највећег значаја“ - истиче Станковић.

У поменутом захтеву, фирма „Моником“, наводећи вредност досадашњих инвестиција (око 9 милиона евра) у реконструкцију инфраструктуре, увођење линије за сушење и прераду воћа и набавку нове опреме, истиче и своје планове за даља улагања у проширење капацитета хладњаче и увођење нове линије са најсавременијим технолошким процесима у преради поврћа, у укупној вредности од чак 20 милиона евра. Намера је ове компаније да, на тај начин, прерасте у прави агроиндустријски комбинат, са 300-350 стално запошљених радника, уз ангажовање вишеструко бројнијих индивидуалних пољопривредних произвођача као коопераната, којима би се на тај начин омогућило да сигурним пласманом својих производа планирају сопствену производњу и унапреде свој лични стандард, и створили услови за развој пољопривреде у целој Општини. Како би „Моником“ успео да оствари овај амбициозни план развоја, компанија истиче потребу за проширењем својих капацитета на суседним парцелама, наводећи још неке аргументе које иду у прилог таквом решењу - потреба за безбедношћу читавог комплекса хладњаче, потреба проширења капацитета трафо станице на суседној парцели услед ширења прерађивачких капацитета, неприступачност околних парцела за друге инвеститоре због постојеће трафо-станице и пројектоване трасе далековода која преко њих прелази, као и то да су ове парцеле више од 40 година биле у саставу некадашњег ПИК-а и коришћене у обављању делатности овог комбината.

У прилогу наводимо поменути захтев предузећа „Инекс-Морава“ (сада „Моником“), као и изводе из Катастра непокретности у којима се види да је Општина Алексинац власник поменутих парцела.