Штампа

Одржана 83. седница Општинског већа

VECE 83 2016На 83. седници Општинског већа, одржаној 8. марта 2016. године, алексиначки већници су усвојили извештаје који су се односили на реализацију и правдање трошкова утрошених средстава из општинског буџета, а на основу јавних позива за финансирање пројеката у области физичке културе, културе, у области социо-хуманитарних удружења, националних мањина, заштите животне средине, екологије, у 2015. години.

Чланови Општинског већа дали су сагласност на Одлуку о расписивању конкурса у форми Јавног позива за суфинансирање пројекта из буџета општине Алексинац ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања за 2016. годину.

На јучерашњем заседању разматрани су и усвојени предлози расподеле средстава опредељених за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења грађана за 2016. годину и то у областима културе, физичке културе, припадника националних мањина, у социо-хуманитарним областима, у области заштите животне средине, екологије, ловачких и осталих удружења, у области цркве и верске заједнице и у области културно-уметничких друштава.

На крају седнице, усвојен је предлог Програма коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине за 2016. годину, који ће даље бити упућен Министарству пољопривреде и заштите животне средине на сагласност. Наиме, на основу одговора Министарства у вези претходно утврђеног Предлога Програма, у коме је напоменуто да треба изоставити активности „Пројекат обезбеђивања камиона са фекалном цистерном“ и „Пројекат одрживог функционисанја плаже на Бованском језеру“ јер нису из законске надлежности Министарства, средства у износу од 7.000.000 динара биће распоређена на „Пројекат обезбеђивања опреме и посуда за проширење територије за организовано прикупљање комуналног отпада и побољшање услуге у насељима и опремање рециклажних дворишта, зелених острва и центара за прикупљање кабастог и другог отпада. Тиме је укупан износ за реализацију овог пројекта повећан са 6.500.000 динара на 13.500.000 динара.