Штампа

Савет за здравље општине Алексинац усвојио Извештај о раду Заштитника права пацијената за 2015. годину

savetnik za zastitu prava pacijenataПрошле недеље, у општинском здању одржана је друга седница Савета за здравље општине Алексинац.
Чланови Савета су разматрали и усвојили Извештај о раду Зашттника права пацијената за 2015. годину.


Према поменутом Извештају, у извештајном периоду, 01.01-31.12.2015.године, саветнику за заштиту права пацијената достављено је укупно 25 приговора пацијената. Од наведеног броја 21 приговор је решен у року, док 4 нису решена, или су решена на други начин. Наиме, од наведеног броја приговора, 2 пријаве су поднете против здравствене установе Општа болница Алексинац, што је видно смањење у односу на 2014. годину. Против рада Дома здравља Алексинац, у извештајном периоду поднето је укупно 18 пријава и то против одељења Опште медицине, Дечјег одељења, службе Хитне помоћи и Стоматолошког одељења. Две пријаве су поднете и против приватне стоматолошке праксе и исте су биле основане.

 

Према речима саветника за заштиту права пацијената, Драгана Михајловића, иначе службеника Општинске управе општине Алексинац, најчешће повреде права пацијената по Закону о правима пацијената су право на доступност здравствене заштите, право на квалитет пружања здравствене услуге и право на поштовање пацијентовог времена. Највећи број приговора се односи на однос здравствених радника према пацијентима, као и на термине за заказивање прегледа или снимања стања пацијената.

Саветник за заштиту права пацијената општине Алексинац, истакао је и то да је обавештење о постојању заштитника пацијената у већини установа, амбулантама на одељењима Опште болнице или Дома здравља, приватним установама и апотекама склоњено или заклоњено, те грађани нису довољно информисани о постојању заштитника пацијената.
Подсећамо да је на званичном сајту општине Алексинац www.aleksinac.org доступна контакт форма путем које се грађани могу електронским путем обратити Саветнику за заштиту права пацијената