Штампа

ОДРЖАНА 74. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На последњој седници Општинског већа, одржаној у уторак, 8. децембра, алексиначки већници су разматрали седам тачака дневног реда.


Општинско веће дало је сагласност на измене и допуне Програма пословања ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Алексинац за 2015. годину. Наиме, планирани приходи и примања овог јавног предузећа по финансијском плану прихода за 2015. годину смањују се у износу за 32.270.000,00 динара. Планирани расходи и издаци за 2015. годину, у износу од 467.557.000,00 динара замењује се износом од 436.777.000,00. Највише измена односило се на путну инфраструктуру.
У наставку седнице усвојен је и предлог Закључка о давању сагласности на Предлог расподеле средстава по Јавном позиву за финансирање/суфинансирање програма/пројеката удружења грађана припадника националних мањина за 2015. годину. На поменути конкурс пријавило се Ромско удружење „ХУМАН“ Алексинац и добило средства у износу од 90.100,00 динара.
Остатак седнице алексиначког Већа односио се на вансудска поравнања, у поступку за мирно решавање спора за накнаду штете услед уједа напуштених животиња – паса луталица.