Штампа

Одржана 42. седница Општинског већа

DSC 0207

Данас је у Скупштинској сали одржана 42. седница Општинског већа општине Алексинац. Седницу је отворио председник Далибор Радичевић, а на дневном реду била је 21 тачка.

Чланови Општинског већа најпре су утврдилиНацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алексинац за 2022. годину. Наиме, ова одлука рађена је пре свега у циљу билансирања наменских средстава од ребаланса из марта месеца до израде нацрта ребаланса у септембру. Текући приходи и примања износе 1.557.062.935 динара, а пренета неутрошена средства износе 385.721.520 динара. Текућа наменска средства од Републике, у корист нивоа општине увећавају облик прихода за 44.921.868 динара у односу на претходни план.

На данашњем заседању утврђена су два Нацрта Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу ветроелектране „Брадарац“ и изради Плана детаљне регулације за изградњу ветроелектране „Мозгово“ на територији општине Алексинац, као и Нацрти Одлуке о приступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину за оба плана. Просторним планом општине наведено је да у наредном планском периоду потребно стимулисати развој и коришћење обновљивих облика енергије, чиме би се знатно утицало на побољшање животног стандарда и заштиту и очување природе и животне средине.

Чланови Општинског већа утврдили су Нацрт Одлуке о ученичким стипендијама у складу са развојем инклузивних политика, уколико се испуне затади услови право на ученичке и студентске стипендије имају право ученици средњих школа са инвалидитетом, студенти високошколских установа са инвалидитетом и ученици средњих школа у стању социјалне потребе. Циљ ове одлуке је да се идентификовањем ученика и студената у ризику, ситуацијама у којима они расту, развијају се и уче, утиче на образовни етос и развој инклузивне културе образовања.

Општински већници утврдили су Одлуку о регресирању трошкова превоза ученика основних и средњих школа у Алексинцу. Овом одлуком Општина Алексинац регресира трошкове превоза ученика основних школа у износу од 100 посто, а редовним ученицима средњих школа на територији општине у износу од 50 посто.

Утврђен је Нацрт Одлуке о измени Одлуке о финансијској помоћи за вантелесну оплодњу у општини Алексинац. Финансијска подршка породици са децом додељује се ради посебног подстицаја и подршке родитељима да остваре жељени број деце.

На данашњој седници утврђен је Нацрт Закључка о усвајању Извештаја о раду ПУ „Лане“ Алексинац за 2021/2022 годину, такође утврђен је и Нацрт Решења о давању сагласности на Годишњи План ове установе за 2022/2023. годину.

На крају седнице усвојен је Закључак о усвајању Процене ризика од катастрофа општине Алексинац који је усвојио Штаб за ванредне ситуације општине, а на коју је претходну сагласност дало Министарство унутрашњих послова, Управе за ванредне ситуације у Нишу, као и Решење о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање општине.