Штампа

ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ ПОРОДИЦАМА НАСТРАДАЛИХ РУДАРА

На телефонској седници Општинског већа одржаној 05.04.2022. године, једногласно је усвојен Закључак о исплати једнократне помоћи породицама настрадалих рудара са територије општине Алексинац у појединачном износу од 200.000,00 динара.

Једнократна помоћ ће бити исплаћена породицама Ненада Тривунца, Дарка Златковића, Радована Грујића, Братислава Живковића, Бранка Чокорила и Бојана Стајића.

Средства за реализацију овог закључка обезбеђена су Одлуком о буџету општине Алексинац за 2022. годину из средстава текуће буџетске резерве.