Штампа

ОДРЖАНА 27. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

265895541 7205569556144818 5926710498665760743 n
Данас је одржана је 27. седница Општинског већа општине Алексинац са дневним редом од 24 тачке.
Данашње заседање већници су започели разматрањем Нацрта Одлуке о буџету општине Алексинац за 2022. годину са Извештајем о одржаној јавној расправи дана 03.12.2021. године. Начелница Одељења за финансијске послове, Вања Стаменковић нагласила је, да је и ове године унапређен буџетски процес кроз примену програмског буџетирања који представља део реформе управљања јавним финансијама. Нагласак је стављен на унапређивање приоритета и оптимизацију потрошње у циљу подстицања привредног раста и ефикасног пружања квалитетних услуга јавне управе.
Након прве тачке дневног реда, већници су утврдили Нацрт Одлуке о измени Одлике о висини и начину плаћања накнаде за коришћење јавних површина на територији општине Алексинац са Извештајем о одржаној јавној расправи дана 06.12.2021. године. У помеутој Одлуци мења се тачка 1 Тарифног броја 1 и гласи: за обављање послова делатности у привременим субјектима – киосци, плаћа се накнада за коришћење по 1 м2 дневно и то, у првој зони 100,00 рсд/1 м2, у другој, трећој и четвртој зони 50,00 рсд/1 м2, док су пета, шеста и седма зона 20,00 рд/1 м2.
Наредну тачку дневног реда образложио је помоћник председника општине Алексинац Милош Милошевић и објаснио већнима Нацрт Одлуке о усвајању Стратегије безбедности саобраћаја општине Алексинац за период 2022. до 2026. године и Акциони за период од 2022. до 2026. године, који су Нацрт утврдили и проследили Скупштини општине Алексинац на даље разматрање.
Већницима је након тога образложена наредна тачка која се односи на Одлуку о измени и допуни Одлуке о регулисању саобраћаја на путевима на територији општине Алексинац. Ту је између осталог било речи о делу паркинг простора старе аутобуске станице у улици Шуматовачкој у Алексинцу одређује се за паркирање аутобуса приликом организованог одласка деце на екскурзије, рекреативну наставу и излете.
Нацрт Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину општине бестеретним правним послом за потребе гробља, била је наредна тачка коју су Чланови Општинског већа разматрали и утврдили да ће Љубобран Младеновић поклонити општини Алексинац катастарске парцеле које се налазе у КО Станци и граниче се са гробљем МЗ Липовац, а за потребе гробља.
Било је речи и о Програмима пословања са финансијским планом свих Јавних Предузећа на територији општине Алексинац. Већници су након разматрања финансијских планова утврдили Нацрте Решења и дали Скупштини на даље разматрање. Поред тога разматран је и Предлог Решења о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о раду Установе „СРЦА“, као и Установе за одмор и рекреацију деце“Липовац“, који су након тога утврђени и дати на даље разматрање СО Алексинац.