Штампа

Општинско веће

 

1 Далибор Радичевић председник Општинског већа
2 Чедомир Ракић заменик предсеника Општинског већа
3  Марија Стаменковић члан Општинског већа
4  Бојан Николић члан Општинског већа
5  Радул Стојановић члан Општинског већа
6  Горан Петковић члан Општинског већа
7  Александар Стефановић члан Општинског већа
8  Дејан Стефановић члан Општинског већа
9  Ивица Марковић члан Општинског већа