Чланци

Штампа

Закључци Штаба за ванредне ситуације општине Алексинац

 

 З А К Љ У Ч А К

Да се на основу дописа Министарства државне управе и локалне самоуправе, број 021-02-00243/20-24, од дана 23.04.2020. године, којим се предлажу начини омогућавања приступа пијаћој води становницима неформалних насеља, налаже Црвеном крсту општине Алексинац да изврши набавку две бачве за пијаћу воду.

Средства за набавку напред поменутих бачви падају на терет сталне буџетске резерве Буџета општине Алексинац за 2020.годину.

З А К Љ У Ч А К

Да се на основу инструкција за организовање јавног градског, приградског и локалног превоза Владе Републике Србије и Кризног Штаба о поштовању превентивних мера које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID - 19изазване вирусом SARS-CoV-2, а којима се осигурава безбедност становништва, број: 53-3455/2020-1, од дана 28.04.2020. године, налаже Одељењу за инспекцијске послове општинске Управе општине Алексинац да у возилима градског превоза обавља контролу примене истих.