Чланци

Штампа

Закључак Штаба за ванредне ситуације општине Алексинац

Штаб за ванредне ситуације општине Алексинаце једногласно је донео следећи

З А К Љ У Ч А К

Да се у складу са Закључком републичког кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID- 19 препоручује свим привредним субјектима, а нарочито привредним субјектима који обављају производну делатност на територији општине Алексинац, да раде, односно да наставе да раде пуним капацитетом, уз поштовање превентивних мера које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID - 19 изазване вирусом SARS-CoV-2, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга.

            Саставни део овог Закључка је Закључак републичког кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID- 19, број 53-3387/2020-1, од дана 24.04.2020. године којим су прописане превентивне мере које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID- 19. (овде)