Штампа

Одржана седница Већа

VECE 2014 55На 55. седници Општинског већа општине Алексинац донета је одлука о прихватању понуде о преносу права својине над непокретностима у власништву Министарства одбране Републике Србије.

 

Ради се о простору површине 52 ха према Глоговици, међу грађанима познатом под именом „Први полигон“, који не обухвата ограђени простор војних магацина. Овај комплекс налази се у власништву Војске Србије и обухваћен је Мастер планом продаје непокретности које Војсци нису неопходне за даље функционисање. С обзиром да општина Алексинац има право прече куповне, као и да је понуђена цена од 34.200 евра (одн. 6,5 евра по ару) са могућношћу плаћања у 5 годишњих рата оцењена као повољна, већници су се сложили да је у питању понуда коју не треба пропустити. Иако предметно земљиште делом припада зони шумског земљишта, а делом зони посебне намене, општина Алексинац има интереса да прибави овај комплекс, и да променом намене земљишта исто стави у функцију развоја Општине.

У наставку седнице усвојени су програми рада са финансијским плановима општинских јавних установа за 2015. годину: Завичајног музеја, ОТИС-а, Центра за културу и уметност, Јавне библиотеке, Градског позоришта и Установе за одмор и рекреацију деце у Липовцу.