Штампа

Одржана седница Већа

VECE 2014 52На данас одржаној 52. седници Општинског већа општине Алексинац било је речи о 21 тачки дневног реда.

 

Највише говора било је о предстојећој приватизацији Јавног новинско-издавачког, радио-дифузног и тв предузећа „Реч радника“ из Алексинца. У складу са новим Законом о јавном информисању и медијима, којим је прописано да сви издавачи који се претежним делом финансирају из јавних прихода морају бити приватизовани, одлучено је да се приватизација овог медија спроведе кроз модел продаје капитала, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, с обзиром да на недавно завршеном јавном позиву за продају овог предузећа није достављено ни једно писмо о заинтересованости.

У наставку седнице донето је Решење о образовању Савета за младе Скупштине општине Алексинац. Основни циљеви и задаци Савета биће иницирање и учествовање у изради локалне омладинске политике у области образовања, спорта, запослености, информисања, здравства, културе и спречавања насиља. Савет за младе имаће девет чланова са искуством у раду са проблемима младих, бираних на период од четири године.

Осим тога, усвојен је и предлог одлуке којом се Центру за културу и уметност Алексинац на коришћење уступају просторије у Дому рудара на Алексиначком Руднику. Центар за културу и уметност поменуте просторије користиће за реализацију својих програмских активности и бринуће се о одржавању истих, док ће посебним уговором са Месном заједницом Алексиначки Рудник бити сагледане и потребе локалних становника за овим простором.