Штампа

Одржана јавна презентација Студије стационарног саобраћаја

PREZENTACIJA STACIONARNI SAOBRACAJУ свечаној сали Скупштине општине Алексинац одржана је јавна презентација Студије стационарног саобраћаја општине Алексинац, која за предмет има регулисање проблема паркирања у нашем граду.

Наручилац ове студије је ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Алексинац, а аутор студије је стручни тим са Катедре за терминале Саобраћајног факултета у Београду, који је до сада учествовао на сличним пројектима регулисања паркирања у Београду, Нишу, Крагујевцу, Смедереву, Ивањици, Бања Луци и многим другим градовима. Руководилац пројекта је Нада Милосављевић, шеф Катедре, а у изради ове студије учествовали су још и доцент др Јелена Симићевић, као и асистенти мр Владимир Чуљковић и мр Дарко Вујин.

Резултати ове студије представљени су у виду неких конкретних предлога за решавање проблема паркирања. Неке од предложених мера су: обележавање уличних и вануличних паркинг места хоризонталном и вертикалном сигнализацијом; физичко спречавање непрописног паркирања постављањем мобилијара (стубића, жардињера, кугли); уређење простора иза стадиона ФК „Напредак“ за сврху паркирања; појачана контрола и санкционисање прекршаја од стране саобраћајне полиције, итд. Такође, речено је и да у овом тренутку нема потребе за увођењем наплате паркирања.

Треба рећи да су приликом израде ове студије коришћени бројни технички подаци, као и резултати научне анкете која је спроведена међу грађанима Алексинца. Аутори студије истакли су да су водили рачуна да предложе решења која ће најбрже дати технолошке ефекте, а која ће најмање коштати. Нагласили су и да је саобраћај врло динамичан феномен, те да ова студија представља само иницијалну фазу решења овог проблема, која ће у будућности свакако бити надограђивана.

Да су грађани Алексинаца веома заинтересовани за квалитетно решавање овог питања показала је и жива расправа која је уследила након презентације.