Штампа

Одржана конститутивна седница Комисије за родну равноправност

KOMISIJA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 2014Данас је у згради Општинске управе одржана конститутивна седница Комисије за родну равноправност и једнаке могућности општине Алексинац.

Правни основ за образовање ове Комисије јесу члан 15. Устава Републике Србије, као и члан 39. Закона о равноправности полова, и инспирисано је уставним опредељењем наше државе да на свим нивоима гарантује равноправност жена и мушкараца.

На овој седници усвојен је Пословник о раду Комисије, а било је речи и о основним смерница будућег рада. Задатак Комисије ће бити унапређивање, оснаживање и афирмација равноправности полова, као и предлагање активности и предузимање мера које се тичу остваривања политике једнаких могућности на територији Општине. Осим тога, Комисија ће бити ангажована и на подстицању јачања сарадње између органа локалне самоуправе и цивилног сектора, као и на успостављању јединствене базе података са родно осетљивом статистиком на нивоу Општине.

За председницу Комисије одређена је Данијела Павловић, дипломирани правник у Служби за Скупштинске послове Општинске управе општине Алексинац, а за заменицу председнице Гордана Милутиновић, која је задужена за административно-техничке послове у истој Служби.