Штампа

ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

Solarni paneli montaza

2021                                                                                 

Одлука о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда и мере енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Алексинац("Службени лист општине Алексинац", број 23/21)

Програм суфинансирања енергетске санације породичних кућа (соларни панели) који споводи општина Алексинац  у 2021. години ("Службени лист општине Алексинац", број 24/21)

Правилник о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа (соларни панели) на територији општине Алексинац у 2021. години ("Службени лист општине Алексинац", број 24/21) - ВАН СНАГЕ

Решење о додели средстава ЈП 3-21
 
Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији општине Алексинац за 2021.годину ("Службени лист општине Алексинац", број 31/21)
 
 Правилник о раду комисије за реализацију енергетске санације (соларни панели) породичних кућа у 2021. години
 

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији општине Алексинацза учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији општине Алексинац

 

Прилог 1 - ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ

 

Прилог 2 - ИЗЈАВА

 

Прилог 3 - КРИТЕРИЈУМИ И НАЧИН БОДОВАЊА ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВЕ

РЕШЕЊЕ О ОДБАЦИВАЊУ ПРИЈАВЕ

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА (ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПТСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

2022                                                                                

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА (ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЊ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ